Informații pentru admitere

admitere

Condiții de admitere (IF și ID)

Domeniul Psihologie

Program de studii - Psihologie (IF și ID)

 • Concurs pe bază de dosar – 100% media* examenului de bacalaureat.
La medii egale, departajarea se face în funcție de:
1. nota la Limba şi literatura română din cadrul examenului de bacalaureat, proba Ea) - proba scrisă;
2. nota obținută la examenul de bacalaureat la proba obligatorie a profilului, proba Ec);
3. nota obținută la examenul de bacalaureat la disciplina la alegere a profilului şi specializării, proba Ed).
 

Domeniul Științe ale educației

Program de studii - Pedagogia învățământului primar și preșcolar (IF și ID)

 • Concurs pe bază de dosar – 100% media* examenului de bacalaureat;
 • Susținerea on-line a unei probe eliminatorii de Abilități de comunicare și aptitudini (în perioada 19–21 iulie 2021, pe baza unei programări anunțate în prealabil, pe site-ul facultății).

La medii egale, departajarea se face în funcție de:
1. nota la Limba şi literatura română din cadrul examenului de bacalaureat, proba Ea) - proba scrisă;
2. nota obținută la examenul de bacalaureat la proba obligatorie a profilului, proba Ec);
3. nota obținută la examenul de bacalaureat la disciplina la alegere a profilului şi specializării, proba Ed).

Observații:
- proba eliminatorie va fi notată cu admis/respins și constituie condiție obligatorie pentru intrarea ulterioară în concursul de dosare;
- proba va consta în participarea candidatului la o conversație cu Comisia pentru proba eliminatorie Abilități de comunicare și aptitudini pe una dintre temele: Școala/ familia mea; Clasa mea; O zi din viața de elev. Candidații își vor putea dovedi: capacitatea de exprimare corectă în limba română, dicția, capacitatea de a aduce argumente, capacitatea de a fi receptiv în relația cu partenerul de dialog.

Program de studii - Psihopedagogie specială (IF)

 • Concurs pe bază de dosar – 100% media* examenului de bacalaureat;
 • Susținerea on-line a unei probe eliminatorii de Abilități de comunicare și aptitudini (în perioada 19–21 iulie 2021, pe baza unei programări anunțate în prealabil, pe site-ul facultății).

La medii egale, departajarea se face în funcție de:
1. nota la Limba şi literatura română din cadrul examenului de bacalaureat, proba Ea) - proba scrisă;
2. nota obținută la examenul de bacalaureat la proba obligatorie a profilului, proba Ec);
3. nota obținută la examenul de bacalaureat la disciplina la alegere a profilului şi specializării, proba Ed).

Observații:
- proba eliminatorie va fi notată cu admis/respins și constituie condiție obligatorie pentru intrarea ulterioară în concursul de dosare;
- proba va consta în participarea on-line a candidatului la o conversație cu Comisia pentru proba eliminatorie Abilități de comunicare și aptitudini pe una dintre temele: Școala/ familia mea; Clasa mea; O zi din viața de elev. Candidații își vor putea dovedi: capacitatea de exprimare corectă în limba română, dicția, capacitatea de a aduce argumente, capacitatea de a fi receptiv în relația cu partenerul de dialog.

 

*Testare acces videoconferință pt. susținerea probei de Abilități de comunicare și aptitudini

*Utilizați aplicația de test pentru a verifica conexiunea la Internet, precum și configurația hardware și software a dispozitivului pe care intenționați să-l utilizați în momentul interviului

Instrucțiuni privind utilizarea aplicației pentru desfășurarea probei de Abilități de comunicare și aptitudini

Note:
*Candidații pot opta, într-o singură aplicație, pentru toate programele de studii de licență din cadrul unei forme de învățământ (IF – învățământ cu frecvență sau ID – învățământ la distanță), însă, dacă printre opțiuni se află oricare dintre programele Pedagogia învățământului primar și preșcolar sau Psihopedagogie specială, candidații au obligația de a participa on-line la proba eliminatorie de Abilități de comunicare și aptitudini, în perioada 19–21 iulie 2021.
*În ierarhizarea candidaților, media este prioritară:
a) se ordonează candidații, după medie, descrescător;
b) se parcurge lista o singură dată;
c) candidatul este repartizat la una dintre opțiuni, în ordinea aleasă de acesta în fișa de înscriere;
d) dacă nu a existat loc disponibil, candidatul va rămâne în lista de așteptare pentru următoarea fază a admiterii, când există posibilitatea eliberării de locuri prin retragerea unor candidați admiși.
*La această sesiune de admitere, comunicarea se face exclusiv prin intermediul adresei de email cu care v-aţi înscris.

Continuare de studii - Pedagogia învățământului primar și preșcolar (IF și ID - doar pentru absolvenții de colegiu de institutori, forma scurtă de învățământ superior)

 • Candidații la continuare de studii se vor înscrie on-line în perioada 4 – 11 septembrie 2021. Dosarul va cuprinde obligatoriu, pe lângă actele de studii precizate la secțiunea „Acte necesare”, diploma de absolvire a colegiului și foaia matricolă. Admiterea candidaților la continuare de studii se va finaliza după cea de-a doua sesiune de admitere (septembrie 2020).

 

Calendarul admiterii       Acte necesare       Aplicația de înscriere online*    

 
Taxe
Taxa de înscriere: 200 de lei (taxa se poate achita on-line, prin intermediul aplicației de înscriere, prin ordin de plată, transfer bancar sau mandat poștal - click aici pentru detalii)
Taxa de școlarizare: 3500 de lei/ an

Număr de locuri disponibile septembrie 2020 Învățământ cu Frecvență
Psihologie
Total: 9
Fără taxă: 0
Cu taxă: 9
Rromi: 0
Absolvenți de licee din mediul rural: 0
Români de pretutindeni (cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE, bursieri ai statului român: 0
Candidați cu an pregătitor în 2019-2020: 0
Pedagogia învățământului primar și preșcolar
Total: 25
Fără taxă: 0
Cu taxă: 24
Rromi: 1
Absolvenți de licee din mediul rural: 0
Români de pretutindeni (cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE, bursieri ai statului român: 0
Candidați cu an pregătitor în 2019-2020: 0
Psihopedagogie specială
Total: 21
Fără taxă: 0
Cu taxă: 21
Rromi: 0
Absolvenți de licee din mediul rural: 0
Români de pretutindeni (cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE, bursieri ai statului român: 0
Candidați cu an pregătitor în 2019-2020: 0

Număr de locuri disponibile septembrie 2020 Învățământ la Distanță
Psihologie
Total: 0
Cu taxă: 0
Pedagogia învățământului primar și preșcolar
Total: 0
Cu taxă: 0

Comisia de admitere a Facultății de Psihologie și științele educației poate fi contactată la:
- sediul Facultății, din str. N. Bălcescu, nr. 56, în sala KI 11, sau la
- adresa de e-mail: admitere-pse@unitbv.ro

 

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

Condiții de admitere

Concurs pe bază de dosar și interviu:

 • 50% nota la interviu. Interviul constă în susținerea unui eseu (1000 - 1500 de cuvinte) elaborat anterior pe baza unei tematici anunțate pe pagina web a universității / facultății
 • 50% media examenului de diplomă / licență


La medii egale, departajarea se face în funcție de:

 1. media anilor de studiu din ciclul de licență
 2. nota obținută la susținerea proiectului de diplomă / lucrării de licență

Informații privind încărcarea eseului

*Testare acces videoconferință pt. susținerea probei de concurs

*Utilizați aplicația de test pentru a verifica conexiunea la Internet, precum și configurația hardware și software a dispozitivului pe care intenționați să-l utilizați în momentul interviului

 

Tematica pentru interviu

 

Calendarul admiterii     Acte necesare     Aplicația de înscriere online*

 

Taxe

Taxa de înscriere: 200 de lei (taxa se poate achita on-line, prin intermediul aplicației de înscriere, prin ordin de plată, transfer bancar sau mandat poștal - click aici pentru detalii)
Taxa de școlarizare: 3500 de lei/ an

Note:
*La această sesiune de admitere, comunicarea se face exclusiv prin intermediul adresei de email cu care v-ați înscris;
*Masterele din domeniul Psihologie sunt avizate de Colegiul Psihologilor din România, după cum urmează:

 • Psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie: Anexa nr. 3/31.07.2015 la Avizul profesional nr. RF-I-BV-22/22.11.2011;
 • Psihologia muncii, organizațională şi resurse umane: Anexa nr. 5/21.10.2016 la Avizul profesional nr. RF-I-BV-22/22.11.2011;
 • Psihologie educațională, consiliere şcolară şi vocațională: Anexa nr. 6/31.10.2016 la Avizul profesional nr. RF-I-BV-22/22.11.2011.

Număr de locuri disponibile septembrie 2020 Învățământ cu Frecvență (IF)
Psihologie educațională, consiliere şcolară şi vocațională
Total: 29
Fără taxă: 0
Cu taxă: 29
Români de pretutindeni (cu bursă): 0
Psihologia muncii, organizațională și resurse umane
Total: 21
Fără taxă: 0
Cu taxă: 21
Români de pretutindeni (cu bursă): 0
Psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie
Total: 2
Fără taxă: 0
Cu taxă: 2
Români de pretutindeni (cu bursă): 0
Resurse umane în educație. Formare şi management
Total: 18
Fără taxă: 0
Cu taxă: 18
Români de pretutindeni (cu bursă): 0
Psihopedagogia educației timpurii şi a şcolarității mici
Total: 35
Fără taxă: 0
Cu taxă: 35
Români de pretutindeni (cu bursă): 0

Comisia de admitere a Facultății de Psihologie și științele educației poate fi contactată la:
- sediul Facultății, din str. N. Bălcescu, nr. 56, în sala KI 11, sau la
- adresa de e-mail: admitere-pse@unitbv.ro

 

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro