Condiții de admitere (IF și ID)

Domeniul Psihologie

Program de studii - Psihologie (IF și ID)

 • Concurs pe bază de dosar – 100% media* examenului de bacalaureat.
La medii egale, departajarea se face în funcție de:
1. nota la Limba şi literatura română din cadrul examenului de bacalaureat, proba Ea) - proba scrisă;
2. nota obținută la examenul de bacalaureat la proba obligatorie a profilului, proba Ec);
3. nota obținută la examenul de bacalaureat la disciplina la alegere a profilului şi specializării, proba Ed).
 

Domeniul Științe ale educației

Program de studii - Pedagogia învățământului primar și preșcolar (IF și ID)

 • Concurs pe bază de dosar – 100% media* examenului de bacalaureat;
 • Susținerea unei probe eliminatorii de Abilități de comunicare și aptitudini (în perioada 13–14 septembrie 2021, pe baza unei programări anunțate în prealabil, pe site-ul facultății). Susținerea probei se va realiza față în față, la sediul facultății.

La medii egale, departajarea se face în funcție de:
1. nota la Limba şi literatura română din cadrul examenului de bacalaureat, proba Ea) - proba scrisă;
2. nota obținută la examenul de bacalaureat la proba obligatorie a profilului, proba Ec);
3. nota obținută la examenul de bacalaureat la disciplina la alegere a profilului şi specializării, proba Ed).

Observații:
- proba eliminatorie va fi notată cu admis/respins și constituie condiție obligatorie pentru intrarea ulterioară în concursul de dosare;
- proba va consta în participarea candidatului la o conversație cu Comisia pentru proba eliminatorie Abilități de comunicare și aptitudini pe una dintre temele: Școala/ familia mea; Clasa mea; O zi din viața de elev. Candidații își vor putea dovedi: capacitatea de exprimare corectă în limba română, dicția, capacitatea de a aduce argumente, capacitatea de a fi receptiv în relația cu partenerul de dialog;
- susținerea probei se va realiza față în față, la sediul facultății.

Program de studii - Psihopedagogie specială (IF)

 • Concurs pe bază de dosar – 100% media* examenului de bacalaureat;
 • Susținerea unei probe eliminatorii de Abilități de comunicare și aptitudini (în perioada 13–14 septembrie 2021, pe baza unei programări anunțate în prealabil, pe site-ul facultății). Susținerea probei se va realiza față în față, la sediul facultății.

La medii egale, departajarea se face în funcție de:
1. nota la Limba şi literatura română din cadrul examenului de bacalaureat, proba Ea) - proba scrisă;
2. nota obținută la examenul de bacalaureat la proba obligatorie a profilului, proba Ec);
3. nota obținută la examenul de bacalaureat la disciplina la alegere a profilului şi specializării, proba Ed).

Observații:
- proba eliminatorie va fi notată cu admis/respins și constituie condiție obligatorie pentru intrarea ulterioară în concursul de dosare;
- proba va consta în participarea candidatului la o conversație cu Comisia pentru proba eliminatorie Abilități de comunicare și aptitudini pe una dintre temele: Școala/ familia mea; Clasa mea; O zi din viața de elev. Candidații își vor putea dovedi: capacitatea de exprimare corectă în limba română, dicția, capacitatea de a aduce argumente, capacitatea de a fi receptiv în relația cu partenerul de dialog;
- susținerea probei se va realiza față în față, la sediul facultății.

Note:
*Candidații pot opta, într-o singură aplicație, pentru toate programele de studii de licență din cadrul unei forme de învățământ (IF – învățământ cu frecvență), însă, dacă printre opțiuni se află oricare dintre programele Pedagogia învățământului primar și preșcolar sau Psihopedagogie specială, candidații au obligația de a participa la proba eliminatorie de Abilități de comunicare și aptitudini, în perioada 13-14 septembrie 2021. Susținerea probei se va realiza față în față, la sediul facultății.
*În sesiunea de admitere din septembrie 2021, dacă la un program de studii de la învățămânutul cu frecvență sunt disponibile NUMAI LOCURI CU TAXĂ, candidatul poate opta în fișa de înscriere și pentru locuri bugetate, în cazul în care astfel de locuri s-ar putea elibera până la finalul concursului de admitere. Opțiunile de buget, respectiv taxă sunt opțiuni distincte ce trebuie selectate explicit în aplicația de înscriere. Repartizarea unor astfel de locuri bugetate eliberate se va face candidaților admiși pe locuri cu taxă, în cadrul listelor cumulate (sesiunile iulie și septembrie).
*În ierarhizarea candidaților, media este prioritară:
a) se ordonează candidații, după medie, descrescător;
b) se parcurge lista o singură dată;
c) candidatul este repartizat la una dintre opțiuni, în ordinea aleasă de acesta în fișa de înscriere;
d) dacă nu a existat loc disponibil, candidatul va rămâne în lista de așteptare pentru următoarea fază a admiterii, când există posibilitatea eliberării de locuri prin retragerea unor candidați admiși.

În atenția candidaților care vor susține probe de concurs:
*vă rugăm să urmăriți pe pagina admiterii programarea la proba de concurs;
*nu veți fi informați personal prin e-mail de către Comisia de admitere.

Continuare de studii - Pedagogia învățământului primar și preșcolar (IF și ID - doar pentru absolvenții de colegiu de institutori, forma scurtă de învățământ superior)

 • Candidații la continuare de studii se vor înscrie on-line în perioada 4 – 11 septembrie 2021. Dosarul va cuprinde obligatoriu, pe lângă actele de studii precizate la secțiunea „Acte necesare”, diploma de absolvire a colegiului și foaia matricolă. Admiterea candidaților la continuare de studii se va finaliza după cea de-a doua sesiune de admitere (septembrie 2021).

 

Programarea susținerii probei eliminatorii de abilități de comunicare și aptitudini (13 și 14 septembrie, 2021)

Calendarul admiterii       Acte necesare       Aplicația de înscriere on-line*    

Taxe
Taxa de înscriere: 200 de lei (taxa se poate achita on-line, prin intermediul aplicației de înscriere, prin ordin de plată, transfer bancar sau mandat poștal - click aici pentru detalii)
Taxa de școlarizare: 3500 de lei/ an

Număr de locuri disponibile septembrie 2021 Învățământ cu Frecvență
Psihologie
Total: 11
Fără taxă: 2
Cu taxă: 8
Români de pretutindeni bursieri ai statului român: 1
Pedagogia învățământului primar și preșcolar
Total: 5
Fără taxă: 0
Cu taxă: 2
Rromi: 1
Absolvenți de licee din mediul rural: 2
Psihopedagogie specială
Total: 3
Fără taxă: 0
Cu taxă: 2
Absolvenți de licee din mediul rural: 1

Număr de locuri disponibile septembrie 2021 Învățământ la Distanță
Psihologie
Total: 0
Cu taxă: 0
Pedagogia învățământului primar și preșcolar
Total: 0
Cu taxă: 0

Comisia de admitere a Facultății de Psihologie și științele educației poate fi contactată la:
- adresa de e-mail: admitere-pse@unitbv.ro

 

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

Condiții de admitere

Concurs pe bază de dosar și interviu:

 • 50% nota la interviu. Interviul constă în susținerea unui eseu (1000 - 1500 de cuvinte) elaborat anterior pe baza unei tematici anunțate pe pagina web a universității / facultății; susținerea interviului se va realiza față în față, la sediul facultății;
 • 50% media examenului de diplomă / licență.


La medii egale, departajarea se face în funcție de:

 1. media anilor de studiu din ciclul de licență
 2. nota obținută la susținerea proiectului de diplomă / lucrării de licență

 

Tematica pentru interviu

 

Programarea susținerii interviului la programele de masterat din domeniul Psihologie (13 septembrie, 2021)

Programarea susținerii interviului la programele de masterat din domeniul Științe ale educației (13 septembrie, 2021)

Calendarul admiterii     Acte necesare     Aplicația de înscriere on-line*

 

Taxe

Taxa de înscriere: 200 de lei (taxa se poate achita on-line, prin intermediul aplicației de înscriere, prin ordin de plată, transfer bancar sau mandat poștal - click aici pentru detalii)
Taxa de școlarizare: 3500 de lei/ an

Note:
*În sesiunea de admitere din septembrie 2021, dacă la un program de studii de la învățămânutul cu frecvență sunt disponibile NUMAI LOCURI CU TAXĂ, candidatul poate opta în fișa de înscriere și pentru locuri bugetate, în cazul în care astfel de locuri s-ar putea elibera până la finalul concursului de admitere. Opțiunile de buget, respectiv taxă sunt opțiuni distincte ce trebuie selectate explicit în aplicația de înscriere. Repartizarea unor astfel de locuri bugetate eliberate se va face candidaților admiși pe locuri cu taxă, în cadrul listelor cumulate (sesiunile iulie și septembrie).
*La această sesiune de admitere, comunicarea se face exclusiv prin intermediul adresei de email cu care v-ați înscris;
*Susținerea interviului se va realiza față în față, la sediul facultății.
*Masterele din domeniul Psihologie sunt avizate de Colegiul Psihologilor din România, după cum urmează:
 • Psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie: Anexa nr. 3/31.07.2015 la Avizul profesional nr. RF-I-BV-22/22.11.2011;
 • Psihologia muncii, organizațională şi resurse umane: Anexa nr. 5/21.10.2016 la Avizul profesional nr. RF-I-BV-22/22.11.2011;
 • Psihologie educațională, consiliere şcolară şi vocațională: Anexa nr. 6/31.10.2016 la Avizul profesional nr. RF-I-BV-22/22.11.2011.

Număr de locuri disponibile septembrie 2021 Învățământ cu Frecvență (IF)
Psihologie educațională, consiliere şcolară şi vocațională
Total: 23
Fără taxă: 0
Cu taxă: 23
Psihologia muncii, organizațională și resurse umane
Total: 29
Fără taxă: 0
Cu taxă: 29
Psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie
Total: 1
Fără taxă: 0
Cu taxă: 0
Rromi: 1
Resurse umane în educație. Formare şi management
Total: 20
Fără taxă: 0
Cu taxă: 20
Psihopedagogia educației timpurii şi a şcolarității mici
Total: 34
Fără taxă: 0
Cu taxă: 34

În atenția candidaților care vor susține probe de concurs:
*vă rugăm să urmăriți pe pagina Admiterii programarea la proba de concurs;
*nu veți fi informați personal prin e-mail de către Comisia de admitere.

Comisia de admitere a Facultății de Psihologie și științele educației poate fi contactată la:
- adresa de e-mail: admitere-pse@unitbv.ro

 

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro