Rezultate finale, sesiunea iulie 2021

 

LICENȚĂ învățământ cu frecvență

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordine alfabetică

CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – rromi
CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – absolvenți de licee din mediul rural

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii
Psihologie FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Pedagogia învățământului primar și preșcolar FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Psihopedagogie specială FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ

CANDIDAȚI RETRAȘI
CANDIDAȚI RESPINȘI DATORITĂ ABSENȚEI DE LA PROBA ELIMINATORIE, A MEDIEI SAU NECONFIRMĂRII LOCURILOR
CANDIDAȚI RESPINȘI LA FINALUL CONCURSULUI DE ADMITERE

 
CONFIRMAREA LOCURILOR OCUPATE

LICENȚĂ învățământ la distanță

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordine alfabetică

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii
Psihologie – CU TAXĂ
Pedagogia învățământului primar și preșcolar – CU TAXĂ

CANDIDAȚI RESPINȘI DATORITĂ ABSENȚEI DE LA PROBA ELIMINATORIE, A MEDIEI SAU NECONFIRMĂRII LOCURILOR
CANDIDAȚI RESPINȘI LA FINALUL CONCURSULUI DE ADMITERE

 

 

 

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR ADMIȘI CARE DORESC SĂ FIE ÎNMATRICULAȚI ÎN AN SUPERIOR