Licență și disertație, iulie 2019

Anunț privind înscrierea și desfășuarea examenului de licență/disertație.

Înscrierea candidaților în vederea susținerii examenului de LICENȚĂ, se face în perioada 18.06.2019 - 21.06.2019, între orele 10:00 – 14:00, prin depunerea Dosarului de înscriere la Secretariat – Decanat FPSE. La dosar se ataşează Fişa lucrării de licență, Declarația pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării.

Înscrierea candidaților în vederea susținerii examenului de DISERTAȚIE, se face în perioada 25.06.2019 - 28.06.2019, între orele 10:00 – 14:00, prin depunerea Dosarului de înscriere la Secretariat – Decanat FPSE. La dosar se ataşează Fişa lucrării de disertație, Declarația pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării.

zipConsultați aici informațiile adiționale

Repartizarea candidaților în vederea susținerii examenului de licență (proba scrisă)

Programarea candidaților în vederea susținerii lucrării de licență

Programarea candidaților în vederea susținerii lucrării de disertație