Licență și disertație, februarie 2020

Anunț privind înscrierea și desfășuarea examenului de licență/disertație.

Înscrierea candidaților în vederea susținerii examenului de finalizare a studiilor, se face în perioada 21.01.2020 - 23.01.2020, între orele 10:00 – 14:00, prin depunerea Dosarului de înscriere la Secretariat – Decanat FPSE. La dosar se ataşează Fişa lucrării de licență, Declarația pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării.

zipConsultați aici informațiile adiționale