Introducere în cercetarea psihologică: principii și design

Stagiu de formare destinat masteranzilor de la domeniul de studii Psihologie

 Masteranzii anului întâi de la programele de masterat din domeniul Psihologie (Psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională; Psihologia muncii, organizațională și resurse umane; Psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie) sunt invitați să participe la un stagiu de formare pe tema principiilor și designului cercetării cantitative în psihologie. 

Stagiul este de nivel Introductiv, se adresează în special masteranzilor care nu au experiență cu cercetarea în domeniul psihologiei.
Stagiul de formare va avea loc în 25 octombrie 2018, între orele 16.00 și 20.00, în sala KI7. Programul stagiului este:
16.00 – 17.50 Introducere în cercetarea psihologică. Prezentare teoretică
18.00 – 18.50 Prezentarea de cercetări realizate de absolvenți ai programului de studii Psihologie
19.00 – 19.50 Aplicații practice și discuții

Pentru înscriere vă rugăm să completați Formularul de înscriere. Pentru mai multe informații vă puteți adresa dnei conf. dr. Camelia Truța (camitruta@unitbv.ro).