Rezultate finale, sesiunea iulie 2021

 
MASTERAT învățământ cu frecvență

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI (DOMENIUL PSIHOLOGIE) – în ordine alfabetică
CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI (DOMENIUL ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI) – în ordine alfabetică

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii
Psihologia educațională, consiliere şcolară şi vocațională FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Psihologia muncii, organizațională si resurse umane FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Resurse umane în educație. Formare şi management FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Psihopedagogia educației timpurii şi a şcolarității mici FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ

CANDIDAȚI RESPINȘI DATORITA MEDIEI SAU NECONFIRMĂRII LOCURILOR CANDIDAȚI RESPINȘI LA FINALUL CONCURSULUI DE ADMITERE (DOMENIUL PSIHOLOGIE)
CANDIDAȚI RESPINȘI LA FINALUL CONCURSULUI DE ADMITERE (DOMENIUL PSIHOLOGIE)
CANDIDATI RESTRASI (DOMENIUL PSIHOLOGIE)

CANDIDAȚI RESPINȘI DATORITA MEDIEI SAU NECONFIRMĂRII LOCURILOR (DOMENIUL ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI)

 

 

 

CONFIRMAREA LOCURILOR OCUPATE

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR ADMIȘI CARE DORESC SĂ FIE ÎNMATRICULAȚI ÎN AN SUPERIOR