Rezultate finale, sesiunea iulie 2020

 
MASTERAT învățământ cu frecvență

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI (DOMENIUL PSIHOLOGIE) – în ordine alfabetică
CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI (DOMENIUL ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI) – în ordine alfabetică

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii
Psihologia educațională, consiliere şcolară şi vocațională FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Psihologia muncii, organizațională si resurse umane FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Resurse umane în educație. Formare şi management FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Psihopedagogia educației timpurii şi a şcolarității mici FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ

CANDIDAȚI RESPINȘI DATORITA MEDIEI SAU NECONFIRMĂRII LOCURILOR (DOMENIUL PSIHOLOGIE)
CANDIDAȚI RESPINȘI LA FINALUL CONCURSULUI DE ADMITERE (DOMENIUL PSIHOLOGIE)

CANDIDAȚI RESPINȘI DATORITA MEDIEI SAU NECONFIRMĂRII LOCURILOR (DOMENIUL ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI)
CANDIDAȚI RESPINȘI LA FINALUL CONCURSULUI DE ADMITERE (DOMENIUL ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI)

 

 

 

CONFIRMAREA LOCURILOR

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR ADMISI PE LOCURILE CU TAXĂ

ANUNȚ SOLICITARE RESTITUIRE TAXĂ DE ÎNSCRIERE SAU TAXĂ DE ȘCOLARIZARE

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR ADMIȘI CARE DORESC SĂ FIE ÎNMATRICULAȚI ÎN AN SUPERIOR