Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

D.P.P.D., structură academică din cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației, organizează și desfășoară programe de formare psihopedagogică pentru profesia didactică.

Absolvenții nivelului I (inițial) au dreptul să ocupe posturi didactice în învățământul antepreșcolar, preșcolar, primar și gimnazial, iar absolvenții nivelului II (de aprofundare) sunt certificați pentru a ocupa posturi didactice în învățământul liceal, postliceal și universitar.

De asemenea, D.P.P.D. asigură programe de formare continuă și perfecționare a personalului didactic, organizează cursuri de pregătire și examene de obținere a gradelor didactice de către personalul didactic din învățământul preuniversitar, în 28 de domenii și specializări pentru care are acreditare.

Prof. dr. Mariana NORELDirectorul departamentului
mariana_norel@unitbv.ro
Program de audiențe: luni, 12:00 – 14:00

Taxe pentru DPPD:
Taxă școlarizare Nivel I zi – 650 lei/an
Taxă școlarizare Nivel II zi – 650 lei/an
Taxă școlarizare Nivel I postuniversitar – 1800 lei/an
Taxă școlarizare Nivel II postuniversitar – 1200 lei/an

Taxa de școlarizare se poate achita prin OP. Detalii aici sau la casieria din corpul T (Bd Eroilor, nr. 25 – la parter).