Burse

Tipuri de burse     Regulamentul de acordare a burselor       Metodologia de acordare a burselor de merit FPSE

 

Informații dosar bursă socială         Cerere pentru bursa socială

 

Bursele se acordă în conformitate cu Regulamentul privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin material, aprobat în şedința Senatului universității.

Împărțirea fondului de burse atribuit Facultății de Psihologie și Științele Educației se face proporțional cu numărul de studenți, pentru fiecare program şi an de studiu, respectând procentul alocat pentru fiecare tip de bursă, conform regulamentului în vigoare.