Burse

Tipuri de burse     Regulamentul de acordare a burselor     Lista bursierilor de merit, sem. II   Precizări FPSE

Informații dosar bursă socială      Informații bursă socială ocazională (sem. II) 

 

Criterii de acordare și departajare în caz de medii egale

DOCUMENT EXPLICATIV INTERN PRIVIND CRITERIILE DE ÎMPĂRȚIRE A FONDULUI PENTRU BURSE

Bursele se acordă în conformitate cu Regulamentul privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin material, aprobat în şedința Senatului universității.

Împărțirea fondului de burse atribuit Facultății de Psihologie și Științele Educației se face proporțional cu numărul de studenți, pentru fiecare program şi an de studiu, respectând procentul alocat pentru fiecare tip de bursă, conform regulamentului în vigoare.

În conformitate cu prevederile art. 30 din Regulamentul privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin material, în caz de egalitate a mediei, acordarea burselor de merit se va face conform următoarelor criterii complementare, ce se vor aplica succesiv, până la obținerea departajării.

Metodologia FPSE prevede ca, în cazul în care pe listele de ierarhizare în ordinea descrescătoare a punctajului anual/mediei de admitere se înregistrează punctaje/medii egale, departajarea să se facă după următoarele criterii:

 • Licență anul 1
  • Media de admitere (media de Bacalaureat)
  • Nota de Limba română la Bacalaureat
  • Media anilor de liceu.
  • Nota obținută la examenul de bacalaureat, la disciplina la alegere a profilului şi a specializării
 • Licență anii 2 şi 3
  • Punctajul anual
  • Punctaj suplimentar obținut din promovarea unor discipline opționale suplimentare
  • Media de admitere
  • Nota de Limba română la Bacalaureat
  • Nota obținută la examenul de bacalaureat, la disciplina la alegere a profilului şi specializării
 • Masterat anul 1
  • Media de admitere
  • Media examenului de licență
  • Media anilor de studii (licență).
  • Media disciplinelor de licență relevante pentru programul de master
 • Masterat anul 2
  • Punctajul anual, mai mare de 450 puncte valorice
  • Punctajul mediu la disciplinele cu cel mai mare numar de credite
  • Media examenului de licență
  • Media anilor de studii (licență).