Burse

Regulamentul de acordare a burselor       Metodologia de acordare a burselor de merit FPSE

 

Informații dosar burse sociale         Cereri pentru bursa socială         Informare GDPR burse sociale

 

Prin Ordinul Ministrului Educației nr. 6463 din 02.10.2023 publicat în M.OF nr. 913/10.10.2023 s-au aprobat noi criterii generale de acordare a burselor pentru studenți. Ordinul Ministrului Educației nr. 6463 poate fi consultat AICI.

Bursele se acordă în conformitate cu Regulamentul privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin financiar, aprobat în şedința Senatului universității.

Împărțirea fondului de burse atribuit Facultății de Psihologie și Științele Educației se face proporțional cu numărul de studenți, pentru fiecare program şi an de studiu, respectând procentul alocat pentru fiecare tip de bursă, conform regulamentului în vigoare.