Strategii de facilitare a integrării

 

Curs de formare destinat profesorilor itineranți, sub forma unei serii de workshopuri centrate pe nevoile de formare ale grupului tintă:

- Tehnici de sensibilizare a actorilor educației fată de problematica integrării/incluziunii; 
- Tehnici de facilitare a incluziunii. Promovarea unei culturi a incluziunii;
- Tehnici de comunicare și gestionare a emoțiilor în procesul integrării;
- Tehnici de evaluare a gradului de integrare. 


Când?
În perioada noiembrie - decembrie 2018.

Unde?
La Institutul de Cercetare-Dezvolatre al Universității Transilvania din Brașov

Formatori:
- Conf. dr. Mihaela VOINEA, Facultatea de Psihologie și Științele Educației
- Lect. dr. loana Roxana TOPALA, Facultatea de Psihologie și Științele Educației
- Asist. dr. Alina Raluca TURCULET, Facultatea de Psihologie și ȘtiinȚele Educației
- Lect. dr. Ana Maria BOLBORICI, Facultatea de Sociologie și Comunicare
- Lect. dr. Diana BODI, Facultatea de Sociologie și Comunicare

Programul se desfasoară în cadrul proiectului „Profesorui itinerant- pion al integrării elevilor cu CES în școala de masă (PION), câstigat în competiția „Echipe interdisciplinare”, organizată de Universitatea Transilvania din Brașov.

Director project,
Conf. dr. Mihaela VOINEA

Leave your comments

Comments

  • No comments found