Informații pentru admitere

admitere

Condiții de admitere (IF și ID)

Domeniul Psihologie

Program de studii - Psihologie (IF și ID)

 • Concurs pe bază de dosar – 100% media* examenului de bacalaureat.
La medii egale, departajarea se face în funcție de:
1. nota la Limba şi literatura română din cadrul examenului de bacalaureat;
2. nota obținută la examenul de bacalaureat la proba obligatorie a profilului, proba Ec);
3. nota obținută la examenul de bacalaureat la disciplina la alegere a profilului şi specializării, proba Ed).
 

Domeniul Științe ale educației

Program de studii - Pedagogia învățământului primar și preșcolar (IF și ID)

 • Concurs pe bază de dosar – 100% media* examenului de bacalaureat;
 • Susținerea unei probe eliminatorii de Abilități de comunicare și aptitudini (în perioada 9 – 11 septembrie 2019, pe baza unei programări anunțate în prealabil, pe site-ul facultății).

La medii egale, departajarea se face în funcție de:
1. nota la Limba şi literatura română din cadrul examenului de bacalaureat;
2. nota obținută la examenul de bacalaureat la proba obligatorie a profilului, proba Ec);
3. nota obținută la examenul de bacalaureat la disciplina la alegere a profilului şi specializării, proba Ed).

Observații:
- proba eliminatorie va fi notată cu admis/respins și constituie condiție obligatorie pentru intrarea ulterioară în concursul de dosare;
- proba va consta în participarea candidatului la o conversație cu comisia de evaluare pe una dintre temele: Școala/ familia mea; Clasa mea; O zi din viața de elev. Candidații își vor putea dovedi: capacitatea de exprimare corectă în limba română, dicția, capacitatea de a aduce argumente, capacitatea de a fi receptiv în relația cu partenerul de dialog.

Program de studii - Psihopedagogie specială (IF)

 • Concurs pe bază de dosar – 100% media* examenului de bacalaureat;
 • Susținerea unei probe eliminatorii de Abilități de comunicare și aptitudini (în perioada 9 – 11 septembrie 2019, pe baza unei programări anunțate în prealabil, pe site-ul facultății).

La medii egale, departajarea se face în funcție de:
1. nota la Limba şi literatura română din cadrul examenului de bacalaureat;
2. nota obținută la examenul de bacalaureat la proba obligatorie a profilului, proba Ec);
3. nota obținută la examenul de bacalaureat la disciplina la alegere a profilului şi specializării, proba Ed).

Observații:
- proba eliminatorie va fi notată cu admis/respins și constituie condiție obligatorie pentru intrarea ulterioară în concursul de dosare;
- proba va consta în participarea candidatului la o conversație cu comisia de evaluare pe una dintre temele: Școala/ familia mea; Clasa mea; O zi din viața de elev. Candidații își vor putea dovedi: capacitatea de exprimare corectă în limba română, dicția, capacitatea de a aduce argumente, capacitatea de a fi receptiv în relația cu partenerul de dialog.

Proba eliminatorie de abilități de comunicare și aptitudini

*Programarea  candidaților la proba eliminatorie (10.09.2019)

*CORPUL K, SALA KP 6

**Rezultatele candidatilor la proba eliminatorie

**Candidații respinși sau neprezentați la proba eliminatorie rămân în concursul de admitere cu opțiunile pentru programul PSIHOLOGIE

Notă:
Candidații pot opta, într-o singură aplicație, pentru toate programele de studii de licență din cadrul unei forme de învățământ (IF – învățământ cu frecvență sau ID – învățământ la distanță), însă, dacă printre opțiuni se află oricare dintre programele Pedagogia învățământului primar și preșcolar sau Psihopedagogie specială, candidații au obligația de a participa la proba eliminatorie de Abilități de comunicare și aptitudini, în perioada 9 – 11 septembrie 2019.

*În ierarhizarea candidaților, media este prioritară:
a) se ordonează candidații, după medie, descrescător;
b) se parcurge lista o singură dată;
c) candidatul este repartizat la una dintre opțiuni, în ordinea aleasă de acesta în fișa de înscriere;
d) dacă nu a existat loc disponibil, candidatul va rămâne în lista de așteptare pentru următoarea fază a admiterii, când există posibilitatea eliberării de locuri prin retragerea unor candidați admiși.

Continuare de studii - Pedagogia învățământului primar și preșcolar (IF și ID - doar pentru absolvenții de colegiu de institutori, forma scurtă de învățământ superior)

 • Candidații la continuare de studii se vor prezenta la sediul facultății, în perioada 4 – 8 septembrie, după efectuarea înscrierii online. Dosarul va cuprinde obligatoriu, pe lângă actele de studii precizate la secțiunea „Acte necesare”, diploma de absolvire a colegiului și foaia matricolă. 
 • Admiterea candidaților la continuare de studii se va finaliza după cea de-a doua sesiune de admitere (septembrie 2019).

 

Înscrierea la programele de studii ale Facultății de Psihologie și științele educației se face online, prin intermediul aplicației de admitere.

  

Calendarul admiterii     Acte necesare     Programul de înscriere     Aplicația de înscriere online     

 
Taxe
Taxa de înscriere: 200 de lei (taxa se poate achita prin transfer bancar sau prin ordin de plată - click aici pentru detalii)
Taxa de școlarizare: 3500 de lei/ an

Număr de locuri disponibile septembrie 2019 Învățământ cu Frecvență
Psihologie
Total: 3
Fără taxă: 0
Cu taxă: 1
Români de pretutindeni
(fără bursă): 1
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE, bursieri ai statului român: 0
Rromi: 0
Absolvenți de licee din mediul rural: 1
Cetățeni țări terțe UE CPV: 0
Pedagogia învățământului primar și preșcolar
Total: 2
Fără taxă: 0
Cu taxă: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 1
Cetățeni țări terțe UE, bursieri ai statului român: 0
Rromi: 1
Absolvenți de licee din mediul rural: 0
Cetățeni țări terțe UE CPV: 0
Psihopedagogie specială
Total: 18
Fără taxă: 0
Cu taxă: 17
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE, bursieri ai statului român: 0
Rromi: 0
Absolvenți de licee din mediul rural: 1
Cetățeni țări terțe UE CPV: 0

Număr de locuri disponibile septembrie 2019 Învățământ la Distanță
Psihologie
Total: 0
Cu taxă: 0
Pedagogia învățământului primar și preșcolar
Total: 0
Cu taxă: 0

Comisia de admitere a Facultății de Psihologie și științele educației poate fi contactată la:
- sediul Facultății, din str. N. Bălcescu, nr. 56, în sala KI 11, sau la
- adresa de e-mail: admitere-pse@unitbv.ro

 

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

Condiții de admitere

Concurs pe bază de dosar și interviu:

 • 50% nota la interviu. Susținerea unui eseu (1000 - 1500 de cuvinte) elaborat anterior pe baza unei tematici anunțate pe pagina web a universității / facultății
 • 50% media examenului de diplomă / licență

 

 

Desfășurarea probelor de concurs

La medii egale, departajarea se face în funcție de:
 1. media anilor de studiu din ciclul de licență
 2. nota obținută la susținerea proiectului de diplomă / lucrării de licență
 
Tematica pentru interviu

 

Înscrierea la programele de studii ale Facultății de Psihologie și științele educației se face online, prin intermediul aplicației de admitere.

 

Calendarul admiterii     Acte necesare     Programul de înscriere       Aplicația de înscriere online

 

Taxe

Taxa de înscriere: 200 de lei (taxa se poate achita prin transfer bancar sau prin ordin de plată - click aici pentru detalii)
Taxa de școlarizare: 3500 de lei/ an

Masterele din domeniul Psihologie sunt avizate de Colegiul Psihologilor din România, după cum urmează:

 • Psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie: Anexa nr. 3/31.07.2015 la Avizul profesional nr. RF-I-BV-22/22.11.2011
 • Psihologia muncii, organizațională şi resurse umane: Anexa nr. 5/21.10.2016 la Avizul profesional nr. RF-I-BV-22/22.11.2011
 • Psihologie educațională, consiliere şcolară şi vocațională: Anexa nr. 6/31.10.2016 la Avizul profesional nr. RF-I-BV-22/22.11.2011

Număr de locuri disponibile septembrie 2019 Învățământ cu Frecvență (IF)
Psihologie educațională, consiliere şcolară şi vocațională
Total: 41
Fără taxă: 0
Cu taxă: 39
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 1
Cetățeni țări terțe UE, bursieri ai statului român: 0
Rromi: 1
Psihologia muncii, organizațională și resurse umane
Total: 39
Fără taxă: 0
Cu taxă: 39
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE, bursieri ai statului român: 0
Rromi: 0

Psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie

Total: 0
Fără taxă: 0
Cu taxă: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE, bursieri ai statului român: 0
Rromi: 0

Resurse umane în educație. Formare şi management

Total: 27
Fără taxă: 0
Cu taxă: 27
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE, bursieri ai statului român: 0
Rromi: 0

Psihopedagogia educației timpurii şi a şcolarității mici

Total: 35
Fără taxă: 0
Cu taxă: 34
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE, bursieri ai statului român: 0
Rromi: 1

Comisia de admitere a Facultății de Psihologie și științele educației poate fi contactată la:
- sediul Facultății, din str. N. Bălcescu, nr. 56, în sala KI 11, sau la
- adresa de e-mail: admitere-pse@unitbv.ro

 

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro