Informații pentru admitere

admitere

Condiții de admitere (IF și ID)

Domeniul Psihologie

Program de studii - Psihologie (IF și ID)

 • Concurs pe bază de dosar – 100% media* examenului de bacalaureat.
La medii egale, departajarea se face în funcție de:
1. nota la Limba şi literatura română din cadrul examenului de bacalaureat;
2. nota obținută la examenul de bacalaureat la proba obligatorie a profilului, proba Ec);
3. nota obținută la examenul de bacalaureat la disciplina la alegere a profilului şi specializării, proba Ed).
 

Domeniul Științe ale educației

Program de studii - Pedagogia învățământului primar și preșcolar (IF și ID)

 • Concurs pe bază de dosar – 100% media* examenului de bacalaureat;
 • Susținerea unei probe eliminatorii de Abilități de comunicare și aptitudini (în perioada 21 – 23 iulie 2019, pe baza unei programări anunțate în prealabil, pe site-ul facultății).

La medii egale, departajarea se face în funcție de:
1. nota la Limba şi literatura română din cadrul examenului de bacalaureat;
2. nota obținută la examenul de bacalaureat la proba obligatorie a profilului, proba Ec);
3. nota obținută la examenul de bacalaureat la disciplina la alegere a profilului şi specializării, proba Ed).

Observații:
- proba eliminatorie va fi notată cu admis/respins și constituie condiție obligatorie pentru intrarea ulterioară în concursul de dosare;
- proba va consta în participarea candidatului la o conversație cu comisia de evaluare pe una dintre temele: Școala/ familia mea; Clasa mea; O zi din viața de elev. Candidații își vor putea dovedi: capacitatea de exprimare corectă în limba română, dicția, capacitatea de a aduce argumente, capacitatea de a fi receptiv în relația cu partenerul de dialog.

Program de studii - Psihopedagogie specială (IF)

 • Concurs pe bază de dosar – 100% media* examenului de bacalaureat;
 • Susținerea unei probe eliminatorii de Abilități de comunicare și aptitudini (în perioada 21 – 23 iulie 2019, pe baza unei programări anunțate în prealabil, pe site-ul facultății).

La medii egale, departajarea se face în funcție de:
1. nota la Limba şi literatura română din cadrul examenului de bacalaureat;
2. nota obținută la examenul de bacalaureat la proba obligatorie a profilului, proba Ec);
3. nota obținută la examenul de bacalaureat la disciplina la alegere a profilului şi specializării, proba Ed).

Observații:
- proba eliminatorie va fi notată cu admis/respins și constituie condiție obligatorie pentru intrarea ulterioară în concursul de dosare;
- proba va consta în participarea candidatului la o conversație cu comisia de evaluare pe una dintre temele: Școala/ familia mea; Clasa mea; O zi din viața de elev. Candidații își vor putea dovedi: capacitatea de exprimare corectă în limba română, dicția, capacitatea de a aduce argumente, capacitatea de a fi receptiv în relația cu partenerul de dialog.

Notă:
Candidații pot opta, într-o singură aplicație, pentru toate programele de studii de licență din cadrul unei forme de învățământ (IF – învățământ cu frecvență sau ID – învățământ la distanță), însă, dacă printre opțiuni se află oricare dintre programele Pedagogia învățământului primar și preșcolar sau Psihopedagogie specială, candidații au obligația de a participa la proba eliminatorie de Abilități de comunicare și aptitudini, în perioada 21 – 23 iulie 2019.

*În ierarhizarea candidaților, media este prioritară:
a) se ordonează candidații, după medie, descrescător;
b) se parcurge lista o singură dată;
c) candidatul este repartizat la una dintre opțiuni, în ordinea aleasă de acesta în fișa de înscriere;
d) dacă nu a existat loc disponibil, candidatul va rămâne în lista de așteptare pentru următoarea fază a admiterii, când există posibilitatea eliberării de locuri prin retragerea unor candidați admiși.

Calendarul admiterii                                                                                                 Aplicația de înscriere online

Taxe:
Taxa de înscriere: 200 de lei (taxa se poate achita prin transfer bancar sau prin ordin de plată - click aici pentru detalii)
Taxa de școlarizare: 3000 de lei/ an

Număr de locuri disponibile iulie 2019 Învățământ cu Frecvență
Psihologie
Total: 100
Fără taxă: 27
Cu taxă: 67
Români de pretutindeni
(fără bursă): 2
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 1
Rromi: 1
Absolvenți de licee din mediul rural: 1
Candidați cu an pregătitor în 2017-2018: 1
Pedagogia învățământului primar și preșcolar
Total: 120
Fără taxă: 26
Cu taxă: 67
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 1
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 1
Rromi: 1
Absolvenți de licee din mediul rural: 1
Cetățeni țări terțe UE CPV: 1
Psihopedagogie specială
Total: 60
Fără taxă: 23
Cu taxă: 36
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Rromi: 0
Absolvenți de licee din mediul rural: 1
Cetățeni țări terțe UE CPV: 0

Număr de locuri disponibile iulie 2019 Învățământ la Distanță
Psihologie
Total: 60
Cu taxă: 60
Student taxă UE : 0
Pedagogia învățământului primar și preșcolar
Total: 75
Cu taxă: 75
Student taxă UE : 0

**Numărul de locuri afișat va face obiectul unei actualizări ulterioare

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

Condiții de admitere

Concurs pe bază de dosar și interviu:

 • 50% nota la interviu. Susținerea unui eseu (1000 - 1500 de cuvinte) elaborat anterior pe baza unei tematici anunțate pe pagina web a universității / facultății
 • 50% media examenului de diplomă / licență

 

 

La medii egale, departajarea se face în funcție de:
 1. media anilor de studiu din ciclul de licență
 2. nota obținută la susținerea proiectului de diplomă / lucrării de licență
 
Tematica pentru interviuCalendarul admiterii                                                                                                 Aplicația de înscriere online

 

Masterele din domeniul Psihologie sunt avizate de Colegiul Psihologilor din România, după cum urmează:

 • Psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie: Anexa nr. 3/31.07.2015 la Avizul profesional nr. RF-I-BV-22/22.11.2011
 • Psihologia muncii, organizațională şi resurse umane: Anexa nr. 5/21.10.2016 la Avizul profesional nr. RF-I-BV-22/22.11.2011
 • Psihologie educațională, consiliere şcolară şi vocațională: Anexa nr. 6/31.10.2016 la Avizul profesional nr. RF-I-BV-22/22.11.2011

 

Număr de locuri disponibile iulie 2019 Învățământ cu Frecvență (IF)
Psihologie educațională, consiliere şcolară şi vocațională
Total: 50
Fără taxă: 7
Cu taxă: 42
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Rromi: 1
Psihologia muncii, organizațională și resurse umane
Total: 50
Fără taxă: 8
Cu taxă: 42
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Rromi: 0

Psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie

Total: 50
Fără taxă: 8
Cu taxă: 42
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Rromi: 0

Resurse umane în educație. Formare şi management

Total: 50
Fără taxă: 14
Cu taxă: 36
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Rromi: 0

Psihopedagogia educației timpurii şi a şcolarității mici

Total: 50
Fără taxă: 13
Cu taxă: 35
Români de pretutindeni
(fără bursă): 1
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Rromi: 1

Taxe

Taxa de înscriere: 200 de lei (taxa se poate achita prin transfer bancar sau prin ordin de plată - click aici pentru detalii)
Taxa de școlarizare: 3000 de lei/ an

**Numărul de locuri afișat va face obiectul unei actualizări ulterioare

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro