Informații pentru admitere

admitere

Condiții de admitere (IF și ID)

Concurs pe bază de dosar 100% media* examenului de bacalaureat

La programele de studii Pedagogia învățământului primar și preșcolar IF, ID și Psihopedagogie specială se susține o probă eliminatorie de abilități de comunicare și aptitudini (notată cu admis/respins). Proba constă în participarea candidatului la o conversație cu comisia pe una dintre temele Școala/ familia mea; Clasa mea; O zi din viața de elev. Candidații își vor putea dovedi dicția, capacitatea de a aduce argumente, capacitatea de a fi receptiv în relația cu partenerul de dialog.

Proba se poate susține pe toată perioada înscrierilor (5-8 septembrie, în intervalul orar 9:00-15:00), după verificarea dosarului.


La medii egale, departajarea se face în funcție de:

  1. nota la Limba şi Literatura Romană din cadrul examenului de bacalaureat
  2. media anilor de liceu
  3. nota obținută la examenul de bacalaureat la disciplina la alegere a profilului şi specializării – E) d)

 

Număr de locuri disponibile septembrie 2018 Învățământ cu Frecvență
Psihologie
Total: 0
Fără taxă: 0
Cu taxă: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Rromi: 0
Absolvenți de licee din mediul rural: 0
Candidați cu an pregătitor în 2017-2018: 0
Pedagogia învățământului primar și preșcolar
Total: 1
Fără taxă: 0
Cu taxă: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 1
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Rromi: 0
Absolvenți de licee din mediul rural: 0
Cetățeni țări terțe UE CPV: 0
Psihopedagogie specială
Total: 4
Fără taxă: 0
Cu taxă: 4
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Rromi: 0
Absolvenți de licee din mediul rural: 0
Cetățeni țări terțe UE CPV: 0

Taxe

Taxa de înscriere: 200 de lei
Taxa de înscriere se achită la sediul facultății, după verificarea dosarului.

*În ierarhizarea candidaților, media este prioritară:
a) se ordonează candidații după medie descrescător;
b) se parcurge lista o singură dată;
c) la ajungerea la un candidat, acesta va fi repartizat la una dintre opțiuni, în ordinea aleasă de acesta în fișa de înscriere;
d) dacă nu a existat loc disponibil, el va rămâne în lista de așteptare pentru următoarea fază a admiterii, când există posibilitatea eliberării de locuri prin retragerea unor candidați admiși.

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

Condiții de admitere

Concurs pe bază de dosar și interviu:

  • 50% nota la interviu. Susținere a unui eseu (1000 - 1500 de cuvinte) elaborat anterior pe baza unei tematici anunțate pe pagina web a universității / facultății
  • 50% media examenului de diplomă / licență

 

 

La medii egale, departajarea se face în funcție de:
  1. media anilor de studiu din ciclul de licență
  2. nota obținută la susținerea proiectului de diplomă / lucrării de licență
 
Tematica pentru interviu

 

Masterele din domeniul Psihologie sunt avizate de Colegiul Psihologilor din România, după cum urmează:

  • Psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie: Anexa nr. 3/31.07.2015 la Avizul profesional nr. RF-I-BV-22/22.11.2011
  • Psihologia muncii, organizațională şi resurse umane: Anexa nr. 5/21.10.2016 la Avizul profesional nr. RF-I-BV-22/22.11.2011
  • Psihologie educațională, consiliere şcolară şi vocațională: Anexa nr. 6/31.10.2016 la Avizul profesional nr. RF-I-BV-22/22.11.2011

 

Număr de locuri disponibile septembrie 2018 Învățământ cu Frecvență (IF)
Psihologie educațională, consiliere şcolară şi vocațională
Total: 37
Fără taxă: 0
Cu taxă: 37
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Rromi: 0
Psihologia muncii, organizațională și resurse umane
Total: 22
Fără taxă: 0
Cu taxă: 22
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Rromi: 0

Psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie

Total: 3
Fără taxă: 0
Cu taxă: 3
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Rromi: 0

Resurse umane în educație. Formare şi management

Total: 27
Fără taxă: 0
Cu taxă: 27
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Rromi: 0

Psihopedagogia educației timpurii şi a şcolarității mici

Total: 38
Fără taxă: 2
Cu taxă: 34
Români de pretutindeni
(fără bursă): 1
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Rromi: 1

Taxe

Taxa de înscriere: 200 lei
Taxa de înscriere se achită la sediul facultății, după verificarea dosarului.

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro