Informații pentru admitere

admitere

atentie

Se prelungește perioada de înscrieri la programele de licență și masterat! Înscrierile se pot face până în data de 18 iulie 2020, ora 13:00.

Candidații ale căror dosare vor fi validate după 15.07.2020, ora 17:00, vor fi programați, după caz, pentru susținerea probei eliminatorii/interviu în data de 19 iulie 2020. Un candidat poate participa la o probă de concurs o singură dată în sesiunea iulie 2020.

Condiții de admitere (IF și ID)

Domeniul Psihologie

Program de studii - Psihologie (IF și ID)

 • Concurs pe bază de dosar – 100% media* examenului de bacalaureat.
La medii egale, departajarea se face în funcție de:
1. nota la Limba şi literatura română din cadrul examenului de bacalaureat, proba Ea) - proba scrisă;
2. nota obținută la examenul de bacalaureat la proba obligatorie a profilului, proba Ec);
3. nota obținută la examenul de bacalaureat la disciplina la alegere a profilului şi specializării, proba Ed).
 

Domeniul Științe ale educației

Program de studii - Pedagogia învățământului primar și preșcolar (IF și ID)

 • Concurs pe bază de dosar – 100% media* examenului de bacalaureat;
 • Susținerea on-line a unei probe eliminatorii de Abilități de comunicare și aptitudini (în perioada 16 – 19 iulie 2020, pe baza unei programări anunțate în prealabil, pe site-ul facultății).

La medii egale, departajarea se face în funcție de:
1. nota la Limba şi literatura română din cadrul examenului de bacalaureat, proba Ea) - proba scrisă;
2. nota obținută la examenul de bacalaureat la proba obligatorie a profilului, proba Ec);
3. nota obținută la examenul de bacalaureat la disciplina la alegere a profilului şi specializării, proba Ed).

Observații:
- proba eliminatorie va fi notată cu admis/respins și constituie condiție obligatorie pentru intrarea ulterioară în concursul de dosare;
- proba va consta în participarea candidatului la o conversație cu Comisia pentru proba eliminatorie Abilități de comunicare și aptitudini pe una dintre temele: Școala/ familia mea; Clasa mea; O zi din viața de elev. Candidații își vor putea dovedi: capacitatea de exprimare corectă în limba română, dicția, capacitatea de a aduce argumente, capacitatea de a fi receptiv în relația cu partenerul de dialog.

Program de studii - Psihopedagogie specială (IF)

 • Concurs pe bază de dosar – 100% media* examenului de bacalaureat;
 • Susținerea on-line a unei probe eliminatorii de Abilități de comunicare și aptitudini (în perioada 16 – 19 iulie 2020, pe baza unei programări anunțate în prealabil, pe site-ul facultății).

La medii egale, departajarea se face în funcție de:
1. nota la Limba şi literatura română din cadrul examenului de bacalaureat, proba Ea) - proba scrisă;
2. nota obținută la examenul de bacalaureat la proba obligatorie a profilului, proba Ec);
3. nota obținută la examenul de bacalaureat la disciplina la alegere a profilului şi specializării, proba Ed).

Observații:
- proba eliminatorie va fi notată cu admis/respins și constituie condiție obligatorie pentru intrarea ulterioară în concursul de dosare;
- proba va consta în participarea on-line a candidatului la o conversație cu Comisia pentru proba eliminatorie Abilități de comunicare și aptitudini pe una dintre temele: Școala/ familia mea; Clasa mea; O zi din viața de elev. Candidații își vor putea dovedi: capacitatea de exprimare corectă în limba română, dicția, capacitatea de a aduce argumente, capacitatea de a fi receptiv în relația cu partenerul de dialog.

 

*Testare acces videoconferință pt. susținerea probei de Abilități de comunicare și aptitudini

*Utilizați aplicația de test pentru a verifica conexiunea la Internet, precum și configurația hardware și software a dispozitivului pe care intenționați să-l utilizați în momentul interviului

Instrucțiuni privind utilizarea aplicației pentru desfășurarea probei de Abilități de comunicare și aptitudini

Programarea  candidaților la proba de Abilități de comunicare și aptitudini (învățământ cu frecvență)

Programarea  candidaților la proba de Abilități de comunicare și aptitudini (învățământ la distanță)

Programarea candidaților la proba de Abilități de comunicare și aptitudini pentru candidații validați după 15.07.2020, ora 17:00 (învățământ cu frecvență și învățământ la distanță)

Note:
*Candidații pot opta, într-o singură aplicație, pentru toate programele de studii de licență din cadrul unei forme de învățământ (IF – învățământ cu frecvență sau ID – învățământ la distanță), însă, dacă printre opțiuni se află oricare dintre programele Pedagogia învățământului primar și preșcolar sau Psihopedagogie specială, candidații au obligația de a participa on-line la proba eliminatorie de Abilități de comunicare și aptitudini, în perioada 16 – 19 iulie 2020.
*În ierarhizarea candidaților, media este prioritară:
a) se ordonează candidații, după medie, descrescător;
b) se parcurge lista o singură dată;
c) candidatul este repartizat la una dintre opțiuni, în ordinea aleasă de acesta în fișa de înscriere;
d) dacă nu a existat loc disponibil, candidatul va rămâne în lista de așteptare pentru următoarea fază a admiterii, când există posibilitatea eliberării de locuri prin retragerea unor candidați admiși.
*La această sesiune de admitere, comunicarea se face exclusiv prin intermediul adresei de email cu care v-aţi înscris.

Continuare de studii - Pedagogia învățământului primar și preșcolar (IF și ID - doar pentru absolvenții de colegiu de institutori, forma scurtă de învățământ superior)

 • Candidații la continuare de studii se vor înscrie on-line în perioada 7 – 10 septembrie 2020. Dosarul va cuprinde obligatoriu, pe lângă actele de studii precizate la secțiunea „Acte necesare”, diploma de absolvire a colegiului și foaia matricolă. Admiterea candidaților la continuare de studii se va finaliza după cea de-a doua sesiune de admitere (septembrie 2020).

 

*Termenul limită pentru înscrierea la admitere este 18 iulie 2020, ora 13:00.

  

Calendarul admiterii       Acte necesare       Aplicația de înscriere online*    

 
Taxe
Taxa de înscriere: 200 de lei (taxa se poate achita on-line, prin intermediul aplicației de înscriere, prin ordin de plată, transfer bancar sau mandat poștal - click aici pentru detalii)
Taxa de școlarizare: 3500 de lei/ an

Număr de locuri disponibile iulie 2020 Învățământ cu Frecvență
Psihologie
Total: 100
Fără taxă: 27
Cu taxă: 69
Rromi: 0
Absolvenți de licee din mediul rural: 1
Români de pretutindeni (cu bursă): 1
Cetățeni țări terțe UE, bursieri ai statului român: 1
Candidați cu an pregătitor în 2019-2020: 1
Pedagogia învățământului primar și preșcolar
Total: 120
Fără taxă: 22
Cu taxă: 95
Rromi: 1
Absolvenți de licee din mediul rural: 1
Români de pretutindeni (cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE, bursieri ai statului român: 1
Candidați cu an pregătitor în 2019-2020: 0
Psihopedagogie specială
Total: 60
Fără taxă: 19
Cu taxă: 40
Rromi: 0
Absolvenți de licee din mediul rural: 1
Români de pretutindeni (cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE, bursieri ai statului român: 0
Candidați cu an pregătitor în 2019-2020: 0

Număr de locuri disponibile iulie 2020 Învățământ la Distanță
Psihologie
Total: 60
Cu taxă: 60
Pedagogia învățământului primar și preșcolar
Total: 75
Cu taxă: 75

Comisia de admitere a Facultății de Psihologie și științele educației poate fi contactată la:
- sediul Facultății, din str. N. Bălcescu, nr. 56, în sala KI 11, sau la
- adresa de e-mail: admitere-pse@unitbv.ro

 

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

Condiții de admitere

Concurs pe bază de dosar și interviu:

 • 50% nota la interviu. Interviul constă în susținerea unui eseu (1000 - 1500 de cuvinte) elaborat anterior pe baza unei tematici anunțate pe pagina web a universității / facultății
 • 50% media examenului de diplomă / licență


La medii egale, departajarea se face în funcție de:

 1. media anilor de studiu din ciclul de licență
 2. nota obținută la susținerea proiectului de diplomă / lucrării de licență

 

Informații privind încărcarea eseului

*Testare acces videoconferință pt. susținerea probei de concurs

*Utilizați aplicația de test pentru a verifica conexiunea la Internet, precum și configurația hardware și software a dispozitivului pe care intenționați să-l utilizați în momentul interviului

Programare susținere interviu (Psihologie)

Programare susținere interviu (Științele educației)

Programare susținere interviu pentru candidații validați după 15.07.2020, ora 17:00 (Psihologie)

Programare susținere interviu pentru candidații validați după 15.07.2020, ora 17:00 (Științele educației)

 
Tematica pentru interviu

 

*Termenul limită pentru înscrierea la admitere este 18 iulie 2020, ora 13:00.

 

Calendarul admiterii     Acte necesare     Aplicația de înscriere online*

 

Taxe

Taxa de înscriere: 200 de lei (taxa se poate achita on-line, prin intermediul aplicației de înscriere, prin ordin de plată, transfer bancar sau mandat poștal - click aici pentru detalii)
Taxa de școlarizare: 3500 de lei/ an

Note:
*La această sesiune de admitere, comunicarea se face exclusiv prin intermediul adresei de email cu care v-ați înscris;
*Masterele din domeniul Psihologie sunt avizate de Colegiul Psihologilor din România, după cum urmează:

 • Psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie: Anexa nr. 3/31.07.2015 la Avizul profesional nr. RF-I-BV-22/22.11.2011;
 • Psihologia muncii, organizațională şi resurse umane: Anexa nr. 5/21.10.2016 la Avizul profesional nr. RF-I-BV-22/22.11.2011;
 • Psihologie educațională, consiliere şcolară şi vocațională: Anexa nr. 6/31.10.2016 la Avizul profesional nr. RF-I-BV-22/22.11.2011.

Număr de locuri disponibile iulie 2020 Învățământ cu Frecvență (IF)
Psihologie educațională, consiliere şcolară şi vocațională
Total: 50
Fără taxă: 6
Cu taxă: 44
Români de pretutindeni (cu bursă): 0
Psihologia muncii, organizațională și resurse umane
Total: 50
Fără taxă: 7
Cu taxă: 43
Români de pretutindeni (cu bursă): 0
Psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie
Total: 50
Fără taxă: 12
Cu taxă: 38
Români de pretutindeni (cu bursă): 0
Resurse umane în educație. Formare şi management
Total: 50
Fără taxă: 13
Cu taxă: 36
Români de pretutindeni (cu bursă): 1
Psihopedagogia educației timpurii şi a şcolarității mici
Total: 50
Fără taxă: 12
Cu taxă: 38
Români de pretutindeni (cu bursă): 0

Comisia de admitere a Facultății de Psihologie și științele educației poate fi contactată la:
- sediul Facultății, din str. N. Bălcescu, nr. 56, în sala KI 11, sau la
- adresa de e-mail: admitere-pse@unitbv.ro

 

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro