Rezultate finale, sesiunea septembrie 2022

MASTERAT învățământ cu frecvență

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI (DOMENIUL PSIHOLOGIE) – în ordine alfabetică
CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI (DOMENIUL ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI) – în ordine alfabetică
CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI - români de pretutindeni

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii
Psihologia educațională, consiliere şcolară şi vocațională CU TAXĂ
Psihologia muncii, organizațională si resurse umane CU TAXĂ
Formarea și managementul resurselor umane în educație CU TAXĂ
Psihopedagogia educației timpurii şi a şcolarității mici FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ

CANDIDAȚI RESPINȘI DATORITĂ ABSENȚEI DE LA INTERVIU, A MEDIEI SAU NECONFIRMĂRII LOCURILOR (DOMENIUL PSIHOLOGIE)
CANDIDAȚI RESPINȘI DATORITĂ ABSENȚEI DE LA INTERVIU, A MEDIEI SAU NECONFIRMĂRII LOCURILOR (DOMENIUL ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI)

 

CONFIRMAREA LOCURILOR

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR ADMISI, CARE DORESC ÎNMATRICULAREA ÎN AN SUPERIOR