Rezultate admitere faza I - 14 septembrie 2022

MASTERAT învățământ cu frecvență

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI (DOMENIUL PSIHOLOGIE) – în ordine alfabetică
CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI (DOMENIUL ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI) – în ordine alfabetică
CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI - români de pretutindeni

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii
Psihologia educațională, consiliere şcolară şi vocațională – CU TAXĂ
Psihologia muncii, organizațională si resurse umane – CU TAXĂ
Formarea și managementul resurselor umane în educație – CU TAXĂ
Psihopedagogia educației timpurii şi a şcolarității mici FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ

CANDIDAȚI RESPINȘI (DOMENIUL PSIHOLOGIE)
CANDIDAȚI RESPINȘI (DOMENIUL ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI)

 

CONFIRMAREA LOCURILOR

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR ADMISI, CARE DORESC ÎNMATRICULAREA ÎN AN SUPERIOR