Rezultate admitere faza I - 14 septembrie 2020

MASTERAT învățământ cu frecvență

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI (DOMENIUL PSIHOLOGIE) – în ordine alfabetică
CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI (DOMENIUL ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI) – în ordine alfabetică

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii
Psihologia educațională, consiliere şcolară şi vocațională – CU TAXĂ
Psihologia muncii, organizațională si resurse umane – CU TAXĂ
Psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie – CU TAXĂ
Resurse umane în educație. Formare şi management – CU TAXĂ
Psihopedagogia educației timpurii şi a şcolarității mici – CU TAXĂ

CANDIDAȚI RESPINȘI (DOMENIUL PSIHOLOGIE)
CANDIDAȚI RESPINȘI (DOMENIUL ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI)
CANDIDAȚI ÎN AȘTEPTARE (DOMENIUL PSIHOLOGIE)

 

CONFIRMAREA LOCURILOR

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR ADMIȘI CARE DORESC SĂ FIE ÎNMATRICULAȚI ÎN AN SUPERIOR