Consiliul facultății

Prof. dr. habil. Mariela PAVALACHE-ILIE - Decan
mariela.pavalache@unibv.ro

Lect. dr. Oana-Alina BOTA - Prodecan
oana.bota@unibv.ro

Lect. dr. Marius BAZGAN - Membru
bazgan_marius@unibv.ro

Prof. dr. habil. Ana-Maria CAZAN - Prodecan
ana.cazan@unitbv.ro

Conf. dr. Daniela-Veronica NECȘOI - Membră
danielanecsoi@unitbv.ro

Conf. dr. Camelia TRUȚA - Membră
camitruta@unitbv.ro

Studentă Florina RĂPIȚEANU – Membră
florina.rapiteanu@student.unitbv.ro

Student Alexandre TUDOSE – Membru
alexander.tudose@student.unitbv.ro