Strategii de facilitare a integrării

 

Curs de formare destinat profesorilor itineranți, sub forma unei serii de workshopuri centrate pe nevoile de formare ale grupului tintă:

- Tehnici de sensibilizare a actorilor educației fată de problematica integrării/incluziunii; 
- Tehnici de facilitare a incluziunii. Promovarea unei culturi a incluziunii;
- Tehnici de comunicare și gestionare a emoțiilor în procesul integrării;
- Tehnici de evaluare a gradului de integrare. 


Când?
În perioada noiembrie - decembrie 2018.

Unde?
La Institutul de Cercetare-Dezvolatre al Universității Transilvania din Brașov

Formatori:
- Conf. dr. Mihaela VOINEA, Facultatea de Psihologie și Științele Educației
- Lect. dr. loana Roxana TOPALA, Facultatea de Psihologie și Științele Educației
- Asist. dr. Alina Raluca TURCULET, Facultatea de Psihologie și ȘtiinȚele Educației
- Lect. dr. Ana Maria BOLBORICI, Facultatea de Sociologie și Comunicare
- Lect. dr. Diana BODI, Facultatea de Sociologie și Comunicare

Programul se desfasoară în cadrul proiectului „Profesorui itinerant- pion al integrării elevilor cu CES în școala de masă (PION), câstigat în competiția „Echipe interdisciplinare”, organizată de Universitatea Transilvania din Brașov.

Director project,
Conf. dr. Mihaela VOINEA