Conferinţa Internaţională Psihologie, educaţie şi dezvoltare umană, 23-25 mai 2019, Braşov

Conferinta se desfăşoară sub patronajul Preşedinţiei României a Consiliului Uniunii Europene şi este acreditata de către Colegiul Psihologilor din România (CPR). Secţiunea de lucrări ştiinţifice (cele mai bune lucrări vor fi publicate în Buletinul Universităţii Transilvania), workshopurile (creditate de către Colegiul Psihologilor din România) şi simpozioanele științifice (cu ore de formare continuă, avizate de către Ministerul Educației Naționale) vor fi avizate/susţinute de către specialişti din străinătate (USA, UK) şi din țară (Statul Major al Apărării, Statul Major al Forţelor Aeriene, Societatea de Psihologie Militară, Colegiul Psihologilor din România, Universitatea Spiru Haret, Academia Forţelor Aeriene, Universitatea Transilvania şi universităţi din Cluj, Iaşi, Bucureşti, Ministerul Educaţiei Naţionale, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Centrul Judeţean de resurse şi asistenţă educaţională, Asociaţia Consilierilor Români.

Website: http://www.afahc.ro/ro/psihafa/psihafa_gen_inf.html

Programul conferinței