Orar

Semestrul I

 

Licență

xlsxOrar (IF)      pdfOrar PSH (ID)      pdfOrar PIPP (ID)

 

Serii de predare pentru limba străină (IF)*               Educație fizică și sport (facultăți fără profil sportiv)(IF)

*Eventualele transferuri între limbile străine se vor face, până la 1 noiembrie, doar cu schimb între studenți din aceeași specializare și numai cu ajutorul cadrelor
didactice de la limbile străine în cauza, fără implicarea secretariatului!

 

 

Masterat

xlsxOrar (IF)