Orar

Semestrul II

 

Licență

xlsxOrar (IF)         pdfOrar PSH (ID)         pdfOrar PIPP (ID)


xlsxRepartizare studenților din anul I în vedere studierii limbii străine (licență, învățământ cu frecvență)*

*Eventualul transfer de la o limbă străină la alta trebuie să fie justificat și se face prin cerere adresată cadrelor didactice în cauză (fără implicarea secretariatului facultății), cu schimb obligatoriu între studenții aceleiași specializări. Transferurile se pot face până la 1 noiembrie 2023.

 

Educație fizică și sport (facultăți fără profil sportiv)(IF)

 

 

Masterat

xlsxOrar (IF) - actualizat în 1.03