Rezultate finale, sesiunea iulie 2019

 

MASTERAT învățământ cu frecvență

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI (DOMENIUL PSIHOLOGIE) – în ordine alfabetică
CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI (DOMENIUL ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI) – în ordine alfabetică

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii
Psihologia educațională, consiliere şcolară şi vocațională FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Psihologia muncii, organizațională si resurse umane FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Resurse umane în educație. Formare şi management FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Psihopedagogia educației timpurii şi a şcolarității mici FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ

CANDIDAȚI ABSENȚI (DOMENIUL PSIHOLOGIE)
CANDIDAȚI RESPINȘI ÎN URMA PROBELOR DE CONCURS (DOMENIUL PSIHOLOGIE)
CANDIDAȚI RESPINȘI LA FINALUL CONCURSULUI DE ADMITERE (DOMENIUL PSIHOLOGIE)
CANDIDAȚI RETRAȘI (DOMENIUL PSIHOLOGIE)
CANDIDAȚI RETRAȘI (DOMENIUL ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI)

 

 

CONFIRMAREA LOCURILOR                                                           PROGRAMUL CASIERIILOR