Consiliul facultății

Prof. dr. Mariela PAVALACHE-ILIE - Decan
mariela.pavalache@unibv.ro

Conf. dr. Mihaela VOINEA - Director departament
mihaela.voinea@unibv.ro

Conf. dr. Ana-Maria CAZAN - Prodecan
ana.cazan@unitbv.ro

Conf.  dr. Daniela Veronica NECȘOI - Membră
danielanecsoi@unitbv.ro

Conf. dr. Laura Teodora DAVID– Membră
lauradavid@unitbv.ro

Studentă Cătălina-Cristina CRACIUN  – Membră
catalina.craciun@student.unitbv.ro

Studentă Gabriela PETRE – Membră
gabriela-s.petre@student.unitbv.ro