Hai la UNITBV!

Facultatea de Psihologie și științele educației are, prin programele de studii pe care le oferă, o relevanță tot mai mare în formarea de specialiști care să înțeleagă complexitatea impactului psihologic al vieții contemporane și care să contribuie la crearea unei societăți în care educația să ocupe un rol central.

Studenții au posibilitatea să studieze, timp de un semestru sau chiar un an întreg, în cadrul mobilităților Erasmus, la una dintre cele peste 20 de universități partenere din Europa, din țări precum: Italia, Olanda, Belgia, Spania, Franța, Portugalia etc.

dece1

SUSȚINEM PERFORMANȚA

Universitatea Transilvania din Brașov le oferă studenților 10 tipuri de burse. Studenții cu rezultate academice remarcabile și tinerii implicați în viața comunității primesc burse din partea Universității – „Bursa de excelență a Universității Transilvania din Brașov” (în valoare de 3.000 de lei) și „Bursa internship student-campus”.

Sunt premiați și stimulați șefii de promoție ai liceelor care devin studenții noștri, sunt premiați șefii de promoție ai programelor noastre de licență, sunt susținuți și încurajați studenții cu dificultăți materiale și cu performanțe deosebite.

În centrul nostru universitar există două mari complexuri studențești – 13 cămine, însumând 4.200 de locuri de cazare (185 - 315 lei/lună). Fiecare complex dispune de o cantină-restaurant. Bazele sportive (teren de fotbal cu nocturnă, 4 săli de sport) sunt deschise în permanență studenților.

Dispunem de  laboratoare de statistică, instruire asistată de calculator, psihodiagnostic, psihologie experimentală și psihopedagogie specială. Laboratoarele sunt dotate cu calculatoare și softuri specializate în analiza statistică a datelor. În cadrul laboratoarelor, studenții și masteranzii facultății noastre sunt familiarizați cu folosirea probelor psihologice folosite în testarea psihologică și psihodiagnostic.  

de ce2