Rezultate admitere faza I - 21 iulie 2022

MASTERAT învățământ cu frecvență

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI (DOMENIUL PSIHOLOGIE) – în ordine alfabetică
CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI (DOMENIUL ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI) – în ordine alfabetică
CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – rromi

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii
Psihologia educațională, consiliere şcolară şi vocațională FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Psihologia muncii, organizațională si resurse umane FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Formarea și managementul resurselor umane în educație FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Psihopedagogia educației timpurii şi a şcolarității mici FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ

CANDIDAȚI RESPINȘI (DOMENIUL PSIHOLOGIE)
CANDIDAȚI RESPINȘI (DOMENIUL ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI)
CANDIDAȚI ÎN AȘTEPTARE (DOMENIUL PSIHOLOGIE)

 

CONFIRMAREA LOCURILOR