Rezultate finale, sesiunea septembrie 2020

LICENȚĂ învățământ cu frecvență

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordine alfabetică

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii
Psihologie – CU TAXĂ
Pedagogia învățământului primar și preșcolar – CU TAXĂ
Psihopedagogie specială – CU TAXĂ

CANDIDAȚI RESPINȘI
CANDIDAȚI ÎN AȘTEPTARE

 

CONFIRMAREA LOCURILOR OCUPATE

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR ADMIȘI CARE DORESC SĂ FIE ÎNMATRICULAȚI ÎN AN SUPERIOR

LICENȚĂ continuare de studii

Pedagogia învățământului primar și preșcolar (continuare de studii) – CU TAXĂ

Confirmarea locurilor se va realiza în 18 septembrie 2020. Tot până la data de 18 septembrie 2020, candidații declarați admiși la continuare de studii au obligativitatea de a aduce la secretariatul facultății diploma de absolvire și foaia matricolă, în original.