Rezultatele cercetării

Facultatea de Psihologie și Științele Educației susține direcțiile de cercetare adoptate de către Universitatea Transilvania din Brașov, pentru orizontul 2014-2020.

Ne propunem să valorificăm resursele existente la nivelul universității și ale facultății noastre, să dezvoltam direcțiile de cercetare în curs de desfășurare  dar și să explorăm noi teme cu un potențial ridicat de inovare și cu implicații majore în sfera științelor psiho-pedagogice.

Activitatea de cercetare științifică  a cadrelor didactice din cadrul Departamentului de Psihologie, Educație și Pregătirea Personalului Didactic este focalizata pe creșterea vizibilității noastre pe plan național și internațional, pe obținerea de rezultate care pot fi implementate în practica psihopedagogică și în creșterea calității activității noastre  cu studenții și alți beneficiari.

Cercetarea la nivelul facultății noastre vizează următoarele domenii care se regăsesc în strategia Centrului de Cercetare Dezvoltare personală, profesională, instituțională și educație pentru o comunitate durabila al Institutului de Cercetare Dezvoltare al universității:
- Dezvoltarea cercetării în domenii asociate dezvoltării personale, profesionale, organizaționale și educației în contextul comunității sustenabile.
- Promovarea stării de bine în context educațional și organizațional prin intermediul cercetării fundamentale și aplicative.
- Dezvoltarea resursei umane la nivelul comunității locale pentru educația inițială și continuă.
- Dezvoltarea unor strategii de optimizare a climatului școlar și organizațional.

Prezentarea rezultatelor relevante
Publicațiile relevante ale colectivelor de cercetare FPSE valorifică tematici precum: munca și personalitatea, locul controlului și atitudinile pro-environmentale, adaptarea/inadaptarea școlară și universitară, memoria de lucru și învățarea școlară, diferențele individuale în reglarea emoțională, intervențiile psihologice în managementul comportamentelor de risc, calitatea vieții și bolile cronice, aspecte ale curriculumului pentru învățământ primar și preșcolar, stimularea dezvoltării personale a copiilor, aspecte metodologice specifice în educația adulților în diferitele ei contexte de realizare, studiul atitudinilor actorilor educației asupra integrării copiilor cu CES în școala de masă etc. Rezultatele acestor cercetări se regăsesc în următoarele publicații apărute în perioada 2010-2020: 55 cărți și volume coordonate, peste 60 capitole în cărți și volume publicate în edituri naționale, 22 articole publicate în reviste ISI cu factor de impact, peste 130 articole indexate în baze de date internaționale.