@Work

Studiu de caz al activităților online ale refugiatelor ucrainene
18 septembrie 2023

Luni 18 septembrie 2023, la Universitatea Transilvania Brașov, în calitate de beneficiar, a avut loc lansarea proiectului „@Work: Resilient societies in the wake of persistent crises. A case study of Ukrainian women refugees` digital work”, coordonat de cercetător științific Mariana Roșca de la Facultatea de Psihologie și Științele educației.

Scopul principal al proiectului este de a îmbunătăți nivelul de cunoștințe și evidențe în ceea ce privește activitatea digitală a refugiaților, pe baza unui studiu de caz al refugiatelor ucrainene in Romania. Totodată proiectul urmărește să contribuie la dezvoltarea unei societăți mai reziliente. Astfel, pe parcursul celor doi ani de implementare a proiectului vor fi urmărite următoarele obiective specifice de cercetare:
a) Elaborarea unui cadrul teoretic pentru o mai bună înțelegere a ocupării online a migranților;
b) Cercetarea experiențelor de muncă digitală ale refugiatelor ucrainene în România, pentru a defini în mod detaliat ocupațiile, dar și activitățile reale și potențiale ale acestora, evaluarea condițiilor lor de muncă și identificarea aspectelor negative, precum și a progreselor;
c) Analiza modului în care activitățile de muncă digitale pot crea noi oportunități de ocupare a forței de muncă pentru alte grupuri vulnerabile.

Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni (18 septembrie 2023 – 17 septembrie 2025) iar valoarea totală a contractului de finanțare este de 742.425,63 lei, reprezentând echivalentul sumei de 149.568 euro. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană – NextGenerationEU, Componenta C9. PRIVATE SECTOR, RESEARCH, DEVELOPMENT AND INNOVATION SUPPORT, „I9. Support for holders of certificates of excellence received in the Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship Award", grant nr. 760132/18.09.2023