Licență și disertație, februarie 2020

Anunț privind înscrierea și desfășuarea examenului de licență/disertație.
Înscrierea candidaților în vederea susținerii examenului de finalizare a studiilor, se face în perioada 21.01.2020 - 23.01.2020, între orele 10:00 – 14:00, prin depunerea Dosarului de înscriere la Secretariat – Decanat FPSE. La dosar se ataşează Fişa lucrării de licență, Declarația pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării.

Consultațiile pentru licență se vor realiza în corpul K, după următorul program:
*Psihologie (IF și ID) - joi, 30 ianuarie, ora 14.00 (sala KI 7)
*Psihopedagogie specială (IF) - joi, 30 ianuarie, ora 14.00 (sala KI 7)
*Pedagogia învățământului primar și preșcolar (IF și ID) - joi, 30 ianuarie, ora 15.30 (KP 6)

Proba scrisă a examenului de licență se va sustine în 3 februarie:
*sala KI 7, ora 9.00 - Psihologie (IF și ID)
*sala KI 12, ora 9.00 - Pedagogia învățământului primar și preșcolar (IF și ID) & Psihopedagogie specială (IF)

Candidații vor avea asupra lor cartea/buletinul de identitate. Intrarea în sala se face cel târziu la ora 8.30. Telefoanele mobile vor fi inchise complet. Gențile se vor depozita în spațiu rezervat.

zipConsultați aici informațiile adiționale

 Programarea candidaților în vederea susținerii probei orale a examenului de licență