Cursuri de pregătire pentru licență, iunie 2021

În atenția studenților din anul III-licență (PSH, PIPP, PPS) 

*Psihopedagogie specială IF
 17 iunie 2021, ora 16:00;
 Link: https://bbb.unitbv.ro/lau-qvu-k73-up7

*Pedagogia învățământului primar și preșcolar IF
 18 iunie 2021, ora 10:00-17:50;
 Link: https://bbb.unitbv.ro/mih-0ii-baa-cd1

*Psihologie IF
 18 iunie 2021, ora 18:00;
 Link: https://bbb.unitbv.ro/ana-a3y-4ur-fq3

*Pedagogia învățământului primar și preșcolar ID
 19 iunie 2021, ora 8:00-15:50;
 Link: https://bbb.unitbv.ro/mar-bbw-ucj-bhs

* Psihologie ID
 22 iunie 2021, ora 18:00;
 Link: https://bbb.unitbv.ro/lau-utp-4w6-foa