Rezultate admitere faza finală, sesiunea iulie 2022

 
MASTERAT învățământ cu frecvență

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI (DOMENIUL PSIHOLOGIE) – în ordine alfabetică
CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI (DOMENIUL ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI) – în ordine alfabetică

CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – rromi
CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI
- români de pretutindeni

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii
Psihologia educațională, consiliere şcolară şi vocațională FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Psihologia muncii, organizațională si resurse umane FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Formarea și managementul resurselor umane în educație FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Psihopedagogia educației timpurii şi a şcolarității mici FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ

CANDIDAȚI RESPINȘI DATORITA MEDIEI SAU NECONFIRMĂRII LOCURILOR (DOMENIUL PSIHOLOGIE)
CANDIDAȚI RESPINȘI LA FINALUL CONCURSULUI DE ADMITERE (DOMENIUL PSIHOLOGIE)
CANDIDATI RESTRASI (DOMENIUL PSIHOLOGIE)

CANDIDAȚI RESPINȘI DATORITA MEDIEI SAU NECONFIRMĂRII LOCURILOR (DOMENIUL ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI)

 

 

 

CONFIRMAREA LOCULUI

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR ADMIȘI, CARE DORESC ÎNMATRICULAREA ÎN AN SUPERIOR