Licență și Disertație

Ghid de redactare a lucrării de licență și a disertației

pdfProgramele de studii din domeniul Psihologie
pdfProgramele de studii din domeniul Științele Educației

Tematica pentru proba scrisă la examenul de licență

pdfPsihologie (IF și ID)
pdfPsihopedagogie specială (IF)
pdfPedagogia învățământului primar și preșcolar (IF și ID)

Diverse

pdfCriterii de evaluare a lucrărilor de licență și disertație
zipCerere de alegere a temei și a cadrului didactic îndrumător

Activitatea profesională în diferite domenii de activitate este reglementată nu doar prin legi, ci și prin coduri deontologice și de etică. Universitatea este un loc de formare intelectuală și profesională, ca și un forum de educație civică și morală. Cultura universitară are la bază valori morale precum respectul, integritatea și onestitatea în activitatea profesională. Intrarea tinerilor în universitate este un proces de aculturare ce implică aderarea la valorile și normele morale ale comunității academice, însușirea mentalități academice.

Pentru a promova prestigiul universității și pentru a menține un climat sănătos este nevoie de o ghidare explicită a formării etice a absolvenților, ca parte a formării lor ca intelectuali.

Pe această pagină, vă oferim câteva repere pentru o conduită academică menită să promoveze conceptul de universitate curată.

Despre plagiat

În facultate vei scrie lucrări, vei redacta proiecte și vei da examene. Toate aceste texte vor reflecta nu numai nivelul tău de pregătire sau cunoștințele pe care ți le-ai însușit, ci și personalitatea ta și capacitatea de a comunica convingător și în propriile cuvinte ceea ce știi.

În toate aceste situații, trebuie să te asiguri că fiecare idee sau expresie care nu îți aparține este atribuită celui care a creat‑o.

Fie că este vorba despre un text deja publicat, ideile unui coleg sau ale unui profesor, un curs, un articol sau o carte, un rezumat de pe internet, însușirea muncii altei persoane, fără indicarea corespunzătoare a sursei, este considerată plagiat și este inacceptabilă la universitate, indiferent dacă o faci intenționat sau din neglijență. Obișnuiește-te să ții o evidență strictă a surselor tuturor ideilor și formulelor pe care le întâlnești și pe care vrei să le folosești în textele și lucrările tale. Astfel vei fi întotdeauna mândru de munca ta, de lucrurile pe care le-ai învățat și îți vei descoperi gândirea proprie. Facultatea te va încuraja și te va ajuta.